En ödmjuk inställning till framgång

25 oktober 2014

Det är alltid intressant att utmana föreställningar och det här TED-talket inspirerar till just det. Cred och tack till min kollega Tor som delade det här på Facebook.

Alain de Botton om föreställningar kopplat till framgång och misslyckande. Är det så att vi alltid förtjänar våra framgångar och/eller misslyckanden? Lär dig att se förbi snobbism för att hitta sann glädje i ditt arbete.