Projektledare, produktionsledare och alla andra de där viktiga titlarna

31 oktober 2014

Jag läste ett blogginlägg av Hélène Hernmarck Olsson på Resumé och det lämnade mig med ett stort frågetecken – vad menas egentligen? Vi kan väl säga att det här är ett sorts svar på det.

Det är inte själva inlägget jag ställer mig frågande till, det är snarare uttalandet ”En djupare definition av vad projektledarrollen innebär skulle vara på sin plats.” Varför?

Att hänga sig fast vid titlar och arbetsbeskrivningar känns omodernt, och att definiera en typ av projektledare som sen ska vara nåt sorts facit för rätt och fel är på tok för bakåtsträvande. Är det så vi ska se på medarbetare, personal och organisationer? Att istället se till att rekrytera kompetenser är mer värdefullt och effektivt. En titel borde enbart ses som nåt vi applicerar på kompetensen i syfte att uppfylla människans behov av generell kategorisering. Att hänga upp sig vid sakernas namn snarare än funktion känns helt enkelt meningslöst. Alla projektledare jobbar på olika sätt. Tänk om vi skulle tvinga alla designers jobba likadant, vilken tråkig värld vi skulle leva i då.

Jag brukar se mitt produktionsledarskap som ett verktyg som möjliggör för mig att arbeta med de frågor och utmaningar som är värdefulla för mig. Om någon annan ska bestämma vad jag ska få göra och inte göra när jag leder projekt, ja då avgår jag.